Grote potentie voor Limburg door treinverbindingen met België

EurekaRail is voor Robert Jan Roos van Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis een project dat past bij zijn uitgebreide staat van dienst. Infrastructuur is een van zijn specialiteiten en zijn netwerk in binnen- en buitenland is groot. Arcadis kreeg van de Provincie Limburg in 2015 de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken van treinverbindingen tussen Limburg en België. Samen met Robert Jan Roos blikken we terug op het onderzoek dat Arcadis uitvoerde en deelt hij zijn ervaring en geleerde lessen.  ,,Vertrouwen en openheid, dat is de basis van alles.”

Het interview is onderdeel van de afsluiting van het programma EurekaRail. Eerder interviewden we Peter Kee en Geertje van Engen van At Osborne, Anja Hannema van gemeente Eindhoven, Marcel Brok van Provincie Noord-Brabant en programmamanager van EurekaRail, Mike Lücker.

Gooi de markt voor treintickets open, daarmee help je de reizigers

Met één treinticket in het grensgebied van Nederland, Duitsland en België reizen, het is er nog niet. Maar volgens Jan Willem de Kleuver is het haalbaar. Hij is consultant bij TwynstraGudde en onderzocht met zijn collega’s in opdracht van de provincie Limburg hoe zo’n ticket er kan komen. ,,Je hebt te maken met verschillende systemen en verschillende belangen in het grensgebied. Dat maakt het wel ingewikkeld.

Het interview is onderdeel van de afsluiting van het programma EurekaRail. Eerder interviewden we Robert Jan Roos van Arcadis,  Peter Kee en Geertje van Engen van At OsborneAnja Hannema van gemeente EindhovenMarcel Brok van Provincie Noord-Brabant en programmamanager van EurekaRail, Mike Lücker

Vaststelling provinciaal inpassingsplan SVHL

Op 6 april hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf’ gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het provinciaal inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf’ liggen samen met alle bijbehorende stukken, inclusief MER, van 16 april t/m 29 mei 2020 voor iedereen ter inzage.

Drie jaar EurekaRail: veel bereikt én geleerd

Nog niet zo lang geleden was internationaal treinreizen iets voor avonturiers en studenten. Nu geldt grensoverschrijdend treinen meer en meer als een serieus alternatief voor de auto en het vliegtuig. Omdat het veel duurzamer is, comfortabeler en veiliger. De ideale timing voor een mini-symposium van EurekaRail, de organisatie die drie jaar lang met succes ijverde voor grensoverschrijdend sporen in de grensgebieden met Duitsland en België.

Internationaal treinen prominenter op de agenda

Mike Lücker was drie jaar namens de Provincie Limburg projectleider van EurekaRail, opgezet met de Provincie Brabant en het Ministerie van Infrastructuur om het grensoverschrijdend treinen te stimuleren. Het project eindigde formeel op 1 januari 2019, maar het onderwerp is actueler dan ooit. ‘Juist nu komt de discussie pas goed op gang over treinen in plaats van vliegen. Belangrijk om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de klimaatverandering af te stoppen. Met EurekaRail hebben we internationaal treinen in deze regio in ieder geval beter op de kaart gezet. Ik hoop dat politici en bestuurders de lijn doortrekken.’

‘Breed consortium basis voor succes’

Marcel Brok sloot in 2017 als Procesmanager Spoor namens de Provincie Noord-Brabant aan bij EurekaRail. Een succesvol project wat hem betreft om meerdere redenen. ‘Niet alleen hebben we mooie resultaten binnengehaald, ook de samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en met de Provincie Limburg is verbeterd. Het werken samen in een projectgroep waarin alle relevante partijen vertegenwoordigd zijn, blijkt uitstekend te functioneren.’

 

Stappen maken door elkaars bril op te zetten

Peter Kee en Geertje van Engen werken bij adviesbureau AT Osborne. Zij begonnen in 2015 met een onderzoekstraject voor de Duits-Nederlandse spoorverbindingen van het programma EurekaRail. Hoe kun je snelle verbindingen tussen Eindhoven-Düsseldorf en Eindhoven-Aken mogelijk maken? Samen blikken ze terug op een leuke en ook leerzame periode.

EurekaRail krachtige lobby

Anja Hannema was als senior adviseur Spoor namens de gemeente Eindhoven nauw betrokken bij het EurekaRail-project. Ze is tevreden met de resultaten, maar tegelijk vindt ze het jammer dat de organisatie nu een min of meer slapend bestaan leidt.