Inloopavond op maandag 15 april

Sinds gisteren liggen het ontwerp-inpassingsplan met milieueffectrapportage en bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage. Tot en met donderdag 9 mei 2019 om precies te zijn.  Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het voorgenomen plan en/of de inhoud van de stukken. Daarom organiseert de provincie Limburg samen met de gemeente Heerlen, de gemeente Landgraaf en ProRail een inloopavond op maandagavond 15 april.

Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 19 maart 2019 het ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf’ hebben vastgesteld. Gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, maken Gedeputeerde Staten bekend dat dit ontwerp-inpassingsplan met milieueffectrapportage en bijbehorende stukken vanaf donderdag 28 maart 2019 tot en met donderdag 9 mei 2019 voor een ieder ter inzage ligt.

vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is in een belangrijke fase aangekomen. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft op 19 maart 2019 het ontwerp-PIP en MER vastgesteld dat op 28 maart wordt gepubliceerd.

Eerste reizigers weten trein Maastricht-Aachen te vinden

De trein tussen Maastricht en het Duitse Aachen maakte op zondag 27 januari zijn eerste rit en haalde daarmee de nationale pers, inclusief het NOS-journaal. De redactie van EurekaRail stapte een dag later op en sprak de eerste reizigers. Studenten, gepensioneerden en vakantiegangers weten de trein al te vinden. ‘Fijn zo’n directe verbinding met zoveel comfort.’

Startschot voor de Drielandentrein

Op zondag 27 januari is het dan eindelijk zover: de langverwachte start van de directe treinverbinding tussen Maastricht en Aachen via Heerlen. Zonder overstap op één ticket in een comfortabele, gloednieuwe Flirt, geëxploiteerd door Arriva. “Na jaren met veel partijen hieraan te hebben gewerkt, hebben we het voor elkaar. We mogen hier met z’n allen best trots op zijn.”

lobby voor doorgaande Intercity

Veertig miljoen euro ontvangt de regio Parkstad van het Rijk in het kader van de zogenoemde regiodeals om onder meer de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. De eerste twee miljoen zijn al geoormerkt voor een Intercityverbinding tussen de Randstad en Duitsland via Heerlen. “Nu krijgen we de kans om Parkstad te verbinden met Europa.” Een gesprek met twee enthousiaste pleitbezorgers: Peter Bertholet en Charles Claessens.

Heerlen wordt verbonden met de rest van Europa

Ronny Wolfs is beleidsmedewerker Verkeer bij de gemeente Heerlen. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen onder meer fietsbeleid, de Buitenring Parkstad en grensoverschrijdend openbaar vervoer. De komende directe treinverbinding met Aken opent nieuwe perspectieven voor de stad. EurekaRail zocht hem op met een vijftal vragen.