Drie jaar EurekaRail: veel bereikt én geleerd

Nog niet zo lang geleden was internationaal treinreizen iets voor avonturiers en studenten. Nu geldt grensoverschrijdend treinen meer en meer als een serieus alternatief voor de auto en het vliegtuig. Omdat het veel duurzamer is, comfortabeler en veiliger. De ideale timing voor een mini-symposium van EurekaRail, de organisatie die drie jaar lang met succes ijverde voor grensoverschrijdend sporen in de grensgebieden met Duitsland en België.

Internationaal treinen prominenter op de agenda

Mike Lücker was drie jaar namens de Provincie Limburg projectleider van EurekaRail, opgezet met de Provincie Brabant en het Ministerie van Infrastructuur om het grensoverschrijdend treinen te stimuleren. Het project eindigde formeel op 1 januari 2019, maar het onderwerp is actueler dan ooit. ‘Juist nu komt de discussie pas goed op gang over treinen in plaats van vliegen. Belangrijk om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de klimaatverandering af te stoppen. Met EurekaRail hebben we internationaal treinen in deze regio in ieder geval beter op de kaart gezet. Ik hoop dat politici en bestuurders de lijn doortrekken.’

‘Breed consortium basis voor succes’

Marcel Brok sloot in 2017 als Procesmanager Spoor namens de Provincie Noord-Brabant aan bij EurekaRail. Een succesvol project wat hem betreft om meerdere redenen. ‘Niet alleen hebben we mooie resultaten binnengehaald, ook de samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en met de Provincie Limburg is verbeterd. Het werken samen in een projectgroep waarin alle relevante partijen vertegenwoordigd zijn, blijkt uitstekend te functioneren.’

 

Stappen maken door elkaars bril op te zetten

Peter Kee en Geertje van Engen werken bij adviesbureau AT Osborne. Zij begonnen in 2015 met een onderzoekstraject voor de Duits-Nederlandse spoorverbindingen van het programma EurekaRail. Hoe kun je snelle verbindingen tussen Eindhoven-Düsseldorf en Eindhoven-Aken mogelijk maken? Samen blikken ze terug op een leuke en ook leerzame periode.

EurekaRail krachtige lobby

Anja Hannema was als senior adviseur Spoor namens de gemeente Eindhoven nauw betrokken bij het EurekaRail-project. Ze is tevreden met de resultaten, maar tegelijk vindt ze het jammer dat de organisatie nu een min of meer slapend bestaan leidt.

Inloopavond op maandag 15 april

Sinds gisteren liggen het ontwerp-inpassingsplan met milieueffectrapportage en bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage. Tot en met donderdag 9 mei 2019 om precies te zijn.  Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het voorgenomen plan en/of de inhoud van de stukken. Daarom organiseert de provincie Limburg samen met de gemeente Heerlen, de gemeente Landgraaf en ProRail een inloopavond op maandagavond 15 april.

Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 19 maart 2019 het ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf’ hebben vastgesteld. Gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, maken Gedeputeerde Staten bekend dat dit ontwerp-inpassingsplan met milieueffectrapportage en bijbehorende stukken vanaf donderdag 28 maart 2019 tot en met donderdag 9 mei 2019 voor een ieder ter inzage ligt.

vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is in een belangrijke fase aangekomen. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft op 19 maart 2019 het ontwerp-PIP en MER vastgesteld dat op 28 maart wordt gepubliceerd.